FDP.Die Liberalen Risch-Rotkreuz

Mandatsträger

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-Rotkreuz
Kommissionen

Sozialkommission

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzBaufachkommission

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzSchulkommission

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzFachausschuss Umwelt/Energie/Verkehr

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzFinanzstrategie

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzGrundstückgewinnsteuerkommission

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzRechnungsprüfungskommission

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzFriedensrichter

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzWeitere Aufgaben

Bürgerrat

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzRevisoren

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzStimmenzähler

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzGRIAG (Gemeinde Risch Immobilien AG)

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-RotkreuzErwachsenenbildung

Adrijana Röllin

Adrijana Röllin

Zug
Revisorin - Risch-Rotkreuz